Quản lý chặt nhập khẩu thép

Kể từ ngày 21-3, cơ quan hải quan chỉ thông quan mặt hàng thép khi có kết quả kiểm tra chất lượng chuyên ngành.

Ngày đăng: 18-03-2016

395 lượt xem

Kể từ ngày 21-3, cơ quan hải quan chỉ thông quan mặt hàng thép khi có kết quả kiểm tra chất lượng chuyên ngành.

Đây là quy định tại Thông tư liên tịch 58/2015/BCT-BKHCN của liên Bộ Công thương, Khoa học và Công nghệ về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu.

Theo đó, cơ quan hải quan chỉ thông quan hàng hóa khi tổ chức, cá nhân nhập khẩu cung cấp bản thông báo kết quả kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu đáp ứng yêu cầu chất lượng theo quy định tại thông tư liên tịch này.

Đối với các loại thép được phân loại theo những mã HS (mã hàng hóa) quy định tại Mục 2 Phụ lục III (gồm các sản phẩm thép có mã HS: 7224.10.00 và 7224.90.00) phải bổ sung thêm bản kê khai thép nhập khẩu đã được Bộ Công Thương (Vụ Công nghiệp nặng) xác nhận và bản sao giấy xác nhận nhu cầu nhập khẩu thép của Bộ Công Thương.Cơ quan hải quan cũng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xử lý theo quy định của Luật Hải quan đối với lô thép nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu về chất lượng.

Đồng thời giám sát, thống kê tình hình nhập khẩu thép và cung cấp số liệu nhập khẩu hàng quý phục vụ quản lý nhà nước. Tổ chức cá nhân nhập khẩu sản phẩm thép phải có trách nhiệm công bố tiêu chuẩn áp dụng cho thép nhập khẩu. Sản phẩm thép nhập khẩu cũng phải được đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn công bố áp dụng bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp được chỉ định.

 
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Chính phủ

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha