THÉP TẤM

Thép tấm dùng làm gì?

Thép tấm sử dụng trong nhiều công trình xây dựng, dùng trong gia công cơ khí, kết cấu kim loại trong xây dựng, chế tạo ô tô, đóng tàu, kết cầu ống hàn, cán xà gồ và các ngành công nghiệp khác